Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

21 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń z GOPS - STYCZEŃ 2021r

10 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

19 STYCZEŃ     ABCĆDEF 20 STYCZEŃ     GHIJ 21 STYCZEŃ      K 22 STYCZEŃ      LŁM 25 STYCZEŃ      NOP 26 STYCZEŃ     RSŚ 27 STYCZEŃ    TUWZŹŻ 28 STYCZEŃ     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  27 STYCZEŃ

Czytaj więcej

Informacja na temat Programu Operacyjnego POmoc żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2020

7 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW GOPS PAWŁÓW

18 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) na podstawie Zarządzenia Kierownika GOPS, tut. urząd będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS grudzień 2020

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ GRUDZIEŃ 2020 14 GRUDZIEŃ     ABCĆDEF 15 GRUDZIEŃ     GHIJ 16 GRUDZIEŃ      K 17 GRUDZIEŃ  LŁM 18 GRUDZIEŃ     NOP 21 GRUDZIEŃ    RSŚ 22 GRUDZIEŃ   TUWZŹŻ 23 GRUDZIEŃ  DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  22 GRUDZIEŃ Dodaj komentarz Zalogowano jako Monika Kułaga-Zięba. Wylogować? Komentarz Nawigacja Start Aktualności Ogłoszenia Nasze projekty Informacje ogólne …

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Zapytanie-zakup-sprzętu-rehabilitacyjnego Załącznik-nr-1-Formularz zakup sprzętu rehabilitacyjnego Załącznik-nr-2-Wzór-umowy sprzęt rehabilitacyjny informacja o wynikach

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Usługi społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na środki ochrony na potrzeby realizacji projektu "Usługi Społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup środków ochrony w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i…

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla interesantów GOPS Pawłów

13 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz koniecznością wprowadzenia pracy zmianowej od dnia 2020-11-16 do odwołania w godzinach od 12:00 do 13:00 Ośrodek będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS - listopad 2020r

6 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ LISTOPAD 2020 19 LISTOPAD      ABCĆDEF 20 LISTOPAD      GHIJ 23 LISTOPAD      K 24 LISTOPAD     LŁM 25 LISTOPAD     NOP 26 LISTOPAD   RSŚ 27 LISTOPAD   TUWZŹŻ 30 LISTOPAD   DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  -  27 LISTOPAD ŚWIADCZENIE „DOBRY START” -   27…

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

23 października 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie. nabór Ogłoszenie o naborze Zal_1_Kwestionariusz_osobowy Zal_2_Oswiadczenie_o_korzystaniu Zal_3_Oswiadczenie wladza rodzicielska Zal_4_Oswiadczenie obowiazek alimentacyjny ZAL_5_KLAUZULA_RODO ZAL_6_OSW PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE inormacja o naborze na prac.soc. informacja o rozstrzygnięciu

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS -PAŹDZIERNIK 2020

19 października 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – PAŹDZIERNIK 2020r 20 PAŹDZIERNIK  ABCĆDEF 21 PAŹDZIERNIK   GHIJ 22 PAŹDZIERNIK K 23 PAŹDZIERNIK LŁM 26 PAŹDZIERNIK  NOP 27 PAŹDZIERNIK    RSŚ 28 PAŹDZIERNIK TUWZŹŻ 29 PAŹDZIERNIK   DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie oraz Świadczenie „Dobry Start” wypłacone zostanie dnia 28 października br.

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia "DOBRY START" oraz świadczenia rodzicielskiego – WRZESIEŃ2020r

3 sierpnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – WRZESIEŃ 2020r 18 WRZESIEŃ  ABCĆDEF 21 WRZESIEŃ   GHIJ 22 WRZESIEŃ  K 23 WRZESIEŃ LŁM 24 WRZESIEŃ  NOP 25 WRZESIEŃ    RSŚ 28 WRZESIEŃ TUWZŹŻ 29 WRZESIEŃ    DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie oraz Świadczenie „Dobry Start” wypłacone zostanie dnia 28 września br.

Czytaj więcej

OGłOSZENIE DLA INTERESANTÓW GOPS

31 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia DOBRY START 300+ w wersji papierowej na okres zasiłkowy 2020/2021. UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń COVID-19 zmienia się zasady przyjmowania wniosków…

Czytaj więcej

Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Kałkowie z filiami w Grabkowie i Brzeziu

21 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

ZARZ ZESPOL DS. PROJEKTU ZARZADZENIE KOMISJA REKRUTACYJNA ZARZADZENIE REGULAMIN PROJEKTU ZARZADZENIE REGULAMIN REKRUTACJI

Czytaj więcej

Rozpoczęcie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów

15 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie rozpoczął realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów” nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego i "DOBRY START"– LIPIEC 2020r

14 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – LIPIEC 2020r 20 lipiec  ABCĆDEF 21 lipiec  GHIJ 22 lipiec  K 24 lipiec LŁM 27 lipiec NOP 28 lipiec   RSŚ 29 lipiec TUWZŹŻ 30 lipiec    DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostanie dnia 29 lipca br. Świadczenie "Dobry Start" prawidłowo złożone wnioski do 10 lipca br-…

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW GOPS PAWŁÓW

1 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że klienci w GOPS przyjmowani są pojedynczo. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP lub systemem bankowości elektronicznej.

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy…

Czytaj więcej

Wróć na górę