Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+ w m-cu maj 2021

6 maja 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

19 maj    ABCĆDEF 20 maj    GHIJ 21 maj    K 24 maj    LŁM 25 maj   NOP 26 maj   RSŚ 27 maj TUWZŹŻ 28 maj  DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  27 maj

Czytaj więcej

Wsparcie psychoterapeutyczne i fizjoterapeutyczne dla dzieci w ramach projektu "Usługi społeczne dla rodziny"

27 kwietnia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zachęca osoby korzystające z systemu pomocy społecznej do skorzystania z usług lekarza neurologa oraz specjalisty fizjoterapii w ramach projektu "Usługi społeczne dla rodziny". Specjalista fizjoterapii - P. Iwona Serwin wykonuje konsultacje oraz zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia z dziećmi. Wsparcie koordynowane jest przez Partnera projektu…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ w miesiącu kwiecień 2021r

1 kwietnia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ w miesiącu kwiecień 2021r 20 KWIECIEŃ    ABCĆDEF 21 KWIECIEŃ    GHIJ 22 KWIECIEŃ   K 23 KWIECIEŃ    LŁM 26 KWIECIEŃ   NOP 27 KWIECIEŃ     RSŚ 28 KWIECIEŃ  TUWZŹŻ 29 KWIECIEŃ     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  28 KWIECIEŃ

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE DLA INTERESANTÓW

1 kwietnia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie z dnia 25 marca 2021r. dzień 2 kwietnia 2021 roku (Wielki Piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Pawłowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021 roku (sobota).

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ w miesiącu marzec 2021r

9 marca 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

19 MARZEC    ABCĆDEF 22 MARZEC    GHIJ 23 MARZEC    K 24 MARZEC    LŁM 25 MARZEC     NOP 26 MARZEC     RSŚ 29 MARZEC  TUWZŹŻ 30 MARZEC     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  29 MARZEC

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2021rok

23 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie  zaprasza do składania ofert na realizację w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: zapytanie ofertowe SUO sensoryczne Zapytanie ofertowe SUO rehabilitacja

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie

15 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gops.pawlow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://gops.pawlow.pl/. Data publikacji strony internetowej: 2014.03.21 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.15. Strona internetowa jest…

Czytaj więcej

Informacja na temat wznowienia działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy Pawłów

12 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Świetlice środowiskowe | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że na podstawie załączonego Zarządzenia Kierownika Ośrodka od dnia 2021-02-15 wznawiają działalność świetlice środowiskowo-profilaktyczne utworzone w ramach projektu  pn Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów. zarzadzenie

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS - Luty 2021r

8 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

16 LUTY    ABCĆDEF 17 LUTY    GHIJ 18 LUTY     K 19 LUTY     LŁM 22 LUTY     NOP 23 LUTY     RSŚ 24 LUTY    TUWZŹŻ 25 LUTY     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  24 LUTY

Czytaj więcej

Informacja dla Świadczeniobiorów 500+

4 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w związku z nowym okresem zasiłkowym zachęca Świadczeniobiorców 500+ do zapoznania się z poniższą informacją. Informacja 500+

Czytaj więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

21 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń z GOPS - STYCZEŃ 2021r

10 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

19 STYCZEŃ     ABCĆDEF 20 STYCZEŃ     GHIJ 21 STYCZEŃ      K 22 STYCZEŃ      LŁM 25 STYCZEŃ      NOP 26 STYCZEŃ     RSŚ 27 STYCZEŃ    TUWZŹŻ 28 STYCZEŃ     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  27 STYCZEŃ

Czytaj więcej

Informacja na temat Programu Operacyjnego POmoc żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2020

7 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS grudzień 2020

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ GRUDZIEŃ 2020 14 GRUDZIEŃ     ABCĆDEF 15 GRUDZIEŃ     GHIJ 16 GRUDZIEŃ      K 17 GRUDZIEŃ  LŁM 18 GRUDZIEŃ     NOP 21 GRUDZIEŃ    RSŚ 22 GRUDZIEŃ   TUWZŹŻ 23 GRUDZIEŃ  DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  22 GRUDZIEŃ Dodaj komentarz Zalogowano jako Monika Kułaga-Zięba. Wylogować? Komentarz Nawigacja Start Aktualności Ogłoszenia Nasze projekty Informacje ogólne …

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Zapytanie-zakup-sprzętu-rehabilitacyjnego Załącznik-nr-1-Formularz zakup sprzętu rehabilitacyjnego Załącznik-nr-2-Wzór-umowy sprzęt rehabilitacyjny informacja o wynikach

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Usługi społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na środki ochrony na potrzeby realizacji projektu "Usługi Społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup środków ochrony w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i…

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Wróć na górę