Posty z dnia: 17 października 2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU NA: przeprowadzenie usług rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”.

Pawłów, dnia 17.10.2019 r. LICA OGŁOSZEŃ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU NA: przeprowadzenie usług rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nazwa i adres zamawiającego oraz podstawa prawna prowadzonego postępowania…

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń GOPS w m-cu październik 2019r

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczenia rodzicielskiego – październik 2019r 21 październik  ABCĆDEF 22 październik   GHIJ 23 październik    K 24 październik    LŁM 25 październik    NOP 28 październik   RSŚ 29 październik   TUWZŹŻ 30 październik   DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostanie dnia 29 października…

Czytaj więcej

Wróć na górę