Posty z dnia: 4 lutego 2020

Ogłosznie o zamówieniu na przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 04.02.20 Załącznik nr 1 – Wykaz osób Załącznik nr 2 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków+-w udziału w … Załącznik nr 4 – Oświadczenie – Nie podleganie wykluczeniu z udziału w … Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Oświadczenie zleceniobiorcy Załącznik nr 7 do SIWZ…

Czytaj więcej

Wróć na górę