Monthly Archives: Maj 2020

Projekt „Usługi społeczne dla rodziny”

Projekt partnerski „Usługi społeczne dla rodziny” jest realizowany od 01.06.2019r. do 31.05.2022r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Partnerów – Gminę Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, Gminę Mirzec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Gminę Pawłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  Celem głównym…

Czytaj więcej

Nasz projekt – Twoją szansą na pracę

„Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” Nr. Umowy RPSW.09.01.00-26-0034/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Projekt jest realizowany od września 2019 r ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym jest aktywna integracja 45 osób (12 k i 33 M)zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Pawłów przez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie do końca…

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ w m-cu maj 2020r.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – maj 2020r 19 maj  ABCĆDEF 20 maj  GHIJ 21 maj  K 22 maj  LŁM 25 maj   NOP 26 maj   RSŚ 27 maj  TUWZŹŻ 28 maj    DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostanie dnia 27 maja br. Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje,…

Czytaj więcej

Wróć na górę