Posty z dnia: 14 maja 2020

Nasz projekt – Twoją szansą na pracę

„Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” Nr. Umowy RPSW.09.01.00-26-0034/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Projekt jest realizowany od września 2019 r ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym jest aktywna integracja 45 osób (12 k i 33 M)zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Pawłów przez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie do końca…

Czytaj więcej

Wróć na górę