Rozpoczęcie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie rozpoczął realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów” nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Celem głównym projektu jest…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego i „DOBRY START”– LIPIEC 2020r

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – LIPIEC 2020r 20 lipiec  ABCĆDEF 21 lipiec  GHIJ 22 lipiec  K 24 lipiec LŁM 27 lipiec NOP 28 lipiec   RSŚ 29 lipiec TUWZŹŻ 30 lipiec    DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostanie dnia 29 lipca br. Świadczenie „Dobry Start” prawidłowo złożone wnioski do…

Czytaj więcej

Wróć na górę