Ruszyły wypłaty świadczenia 500+ w Gminie Pawłów

rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na dzień 27 kwietnia 2016r wydano  78 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na łączną kwotę 80383zł – dla osób, które złożyły kompletne wnioski dnia 1 kwietnia br. Środki finansowe zostały przekazane rodzinom  wychowującym dzieci  w dniu 28.04.2016r głównie za pośrednictwem przelewów na wskazane konta bankowe. Świadczenia dla osób, które nie podały numerów rachunków bankowych przekazane zostały na listę gotówkową do kasy Banku Spółdzielczego w Pawłowie.

W miesiącu maju br wypłacane będą świadczenia wychowawcze dla osób, które złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do dnia 10 kwietnia (ok. 450 wniosków) wg załączonego harmonogramu.

18 MAJ         ABCĆDEF
19 MAJ         GHIJ
20 MAJ          K
23 MAJ          LŁM
24 MAJ          NOP
25 MAJ          RSŚ
27 MAJ         TUWZŹŻ
30 MAJ        
DZIEŃ DODATKOWY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wróć na górę