Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2021rok

23 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie  zaprasza do składania ofert na realizację w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: zapytanie ofertowe SUO sensoryczne Zapytanie ofertowe SUO rehabilitacja

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie

15 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gops.pawlow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://gops.pawlow.pl/. Data publikacji strony internetowej: 2014.03.21 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.15. Strona internetowa jest…

Czytaj więcej

Informacja na temat wznowienia działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy Pawłów

12 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Świetlice środowiskowe | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że na podstawie załączonego Zarządzenia Kierownika Ośrodka od dnia 2021-02-15 wznawiają działalność świetlice środowiskowo-profilaktyczne utworzone w ramach projektu  pn Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów. zarzadzenie

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS - Luty 2021r

8 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

16 LUTY    ABCĆDEF 17 LUTY    GHIJ 18 LUTY     K 19 LUTY     LŁM 22 LUTY     NOP 23 LUTY     RSŚ 24 LUTY    TUWZŹŻ 25 LUTY     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  24 LUTY

Czytaj więcej

Informacja dla Świadczeniobiorów 500+

4 lutego 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w związku z nowym okresem zasiłkowym zachęca Świadczeniobiorców 500+ do zapoznania się z poniższą informacją. Informacja 500+

Czytaj więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

21 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń z GOPS - STYCZEŃ 2021r

10 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

19 STYCZEŃ     ABCĆDEF 20 STYCZEŃ     GHIJ 21 STYCZEŃ      K 22 STYCZEŃ      LŁM 25 STYCZEŃ      NOP 26 STYCZEŃ     RSŚ 27 STYCZEŃ    TUWZŹŻ 28 STYCZEŃ     DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  27 STYCZEŃ

Czytaj więcej

Informacja na temat Programu Operacyjnego POmoc żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2020

7 stycznia 2021 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS grudzień 2020

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ GRUDZIEŃ 2020 14 GRUDZIEŃ     ABCĆDEF 15 GRUDZIEŃ     GHIJ 16 GRUDZIEŃ      K 17 GRUDZIEŃ  LŁM 18 GRUDZIEŃ     NOP 21 GRUDZIEŃ    RSŚ 22 GRUDZIEŃ   TUWZŹŻ 23 GRUDZIEŃ  DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  22 GRUDZIEŃ Dodaj komentarz Zalogowano jako Monika Kułaga-Zięba. Wylogować? Komentarz Nawigacja Start Aktualności Ogłoszenia Nasze projekty Informacje ogólne …

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

2 grudnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Nasze projekty Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Zapytanie-zakup-sprzętu-rehabilitacyjnego Załącznik-nr-1-Formularz zakup sprzętu rehabilitacyjnego Załącznik-nr-2-Wzór-umowy sprzęt rehabilitacyjny informacja o wynikach

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Usługi społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na środki ochrony na potrzeby realizacji projektu "Usługi Społeczne dla rodziny"

20 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia Projekt "Usługi Społeczne dla Rodziny" | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup środków ochrony w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i…

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla interesantów GOPS Pawłów

13 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz koniecznością wprowadzenia pracy zmianowej od dnia 2020-11-16 do odwołania w godzinach od 12:00 do 13:00 Ośrodek będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS - listopad 2020r

6 listopada 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ LISTOPAD 2020 19 LISTOPAD      ABCĆDEF 20 LISTOPAD      GHIJ 23 LISTOPAD      K 24 LISTOPAD     LŁM 25 LISTOPAD     NOP 26 LISTOPAD   RSŚ 27 LISTOPAD   TUWZŹŻ 30 LISTOPAD   DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  -  27 LISTOPAD ŚWIADCZENIE „DOBRY START” -   27…

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

23 października 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie. nabór Ogłoszenie o naborze Zal_1_Kwestionariusz_osobowy Zal_2_Oswiadczenie_o_korzystaniu Zal_3_Oswiadczenie wladza rodzicielska Zal_4_Oswiadczenie obowiazek alimentacyjny ZAL_5_KLAUZULA_RODO ZAL_6_OSW PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE inormacja o naborze na prac.soc. informacja o rozstrzygnięciu

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS -PAŹDZIERNIK 2020

19 października 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – PAŹDZIERNIK 2020r 20 PAŹDZIERNIK  ABCĆDEF 21 PAŹDZIERNIK   GHIJ 22 PAŹDZIERNIK K 23 PAŹDZIERNIK LŁM 26 PAŹDZIERNIK  NOP 27 PAŹDZIERNIK    RSŚ 28 PAŹDZIERNIK TUWZŹŻ 29 PAŹDZIERNIK   DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie oraz Świadczenie „Dobry Start” wypłacone zostanie dnia 28 października br.

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia "DOBRY START" oraz świadczenia rodzicielskiego – WRZESIEŃ2020r

3 sierpnia 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzicielskiego – WRZESIEŃ 2020r 18 WRZESIEŃ  ABCĆDEF 21 WRZESIEŃ   GHIJ 22 WRZESIEŃ  K 23 WRZESIEŃ LŁM 24 WRZESIEŃ  NOP 25 WRZESIEŃ    RSŚ 28 WRZESIEŃ TUWZŹŻ 29 WRZESIEŃ    DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie oraz Świadczenie „Dobry Start” wypłacone zostanie dnia 28 września br.

Czytaj więcej

OGłOSZENIE DLA INTERESANTÓW GOPS

31 lipca 2020 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia DOBRY START 300+ w wersji papierowej na okres zasiłkowy 2020/2021. UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń COVID-19 zmienia się zasady przyjmowania wniosków…

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Wróć na górę