Monthly Archives: Listopad 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na środki ochrony na potrzeby realizacji projektu „Usługi Społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup środków ochrony w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2…

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla interesantów GOPS Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz koniecznością wprowadzenia pracy zmianowej od dnia 2020-11-16 do odwołania w godzinach od 12:00 do 13:00 Ośrodek będzie nieczynny.…

Czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń GOPS – listopad 2020r

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ LISTOPAD 2020 19 LISTOPAD      ABCĆDEF 20 LISTOPAD      GHIJ 23 LISTOPAD      K 24 LISTOPAD     LŁM 25 LISTOPAD     NOP 26 LISTOPAD   RSŚ 27 LISTOPAD   TUWZŹŻ 30 LISTOPAD   DZIEŃ DODATKOWY ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  –  27 LISTOPAD ŚWIADCZENIE „DOBRY START” –   27 LISTOPAD…

Czytaj więcej

Wróć na górę