Projekt „Usługi społeczne dla rodziny”

Projekt partnerski „Usługi społeczne dla rodziny” jest realizowany od 01.06.2019r. do 31.05.2022r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Partnerów – Gminę Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, Gminę Mirzec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Gminę Pawłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  Celem głównym…

Czytaj więcej

Nasz projekt – Twoją szansą na pracę

„Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” Nr. Umowy RPSW.09.01.00-26-0034/18 Nazwa Beneficjenta: Gmina Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Projekt jest realizowany od września 2019 r ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym jest aktywna integracja 45 osób (12 k i 33 M)zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Pawłów przez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie do końca…

Czytaj więcej

Wróć na górę