Deklaracja dostępności strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gops.pawlow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://gops.pawlow.pl/. Data publikacji strony internetowej: 2014.03.21 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.15. Strona internetowa jest częściowo zgodna…

Czytaj więcej

Wróć na górę