Nowe numery telefonów GOPS Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż uruchomiona została  możliwość bezpośredniego połączenia telefonicznego z pracownikami Ośrodka. Dzwoniąc na dotychczasowe numery telefonów należy wybrać odpowiedni numer wewnętrzny lub nowy bezpośredni numer przypisany do danego pracownika. tel. 41 2527173, 41 2748947 z nr wew. Pracownicy socjalni Agnieszka Zapała  wew. 153 lub bezpośrednio 41 3067 153 Aneta Matysek   …

Czytaj więcej

Wróć na górę