Informacja na temat „Rodzina 500+”


W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat Programu Rodzina 500 + informujemy, że ustawa wprowadzająca to świadczenie została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2016-02-17. Ustawa będzie obowiązywać od dnia 2016-04-01.

Ustawa przewiduje, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko będzie obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dzieci kryterium nie jest przewidziane.

Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. wtedy otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. GOPS będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Wzory wniosków i innych oświadczeń będą również dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie  po wejściu w życie ustawy oraz po opublikowaniu odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę