Kolejne etapy projektu systemowego pn. „Aktywność = Przyszłość”

W ramach realizacji projektu systemowego pn.”Aktywność = Przyszłość” realizowanego przez GOPS Pawłów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu 10.07.2013 zakończyły się zajęcia komputerowe z obsługi komputera i znajomości podstawowych programów komputerowych. Dodatkowo BO nabędą umiejętności jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny oraz jak poruszać się na stronach www.  Dnia 26.07.2013 zorganizowana została  wycieczka   do Warszawy mająca walory integracyjne i poznawcze. W programie wycieczki było  między innymi   zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, przejazd metrem, spacer Traktem Królewskim, spacer po Starówce oraz zwiedzanie Stadionu Narodowego. Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i sugerowali aby zorganizować kolejną wycieczkę. Dnia 06.09.2013r. uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z wizażu i autoprezentacji, . które miały na celu podnoszenie ich poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Nadal trwają indywidualne zajęcia z terapeutą dla osób wymagających długoterminowego wsparcia terapeutycznego.
W dniu 10 września 2013 rozpoczęła  się realizacja kursów:
1) Od 10.09.2013 do 15.10.2013, Kurs „operator koparko-ładowarki”  łączna liczba godzin 202,
2) Od 16.09.2013 do 5.10.2013,  „kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, łączna liczba godzin 67,
3) Od 30.09.2013 do 18.10.2013 „opiekun osób zależnych”, łączna liczba godzin 100,
4) Od 3.10.2013  do 22.10.2013 „mała księgowość”, łączna liczba godzin 80,
5) Od  4.10.2013 do  25.10.2013 „sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, łączna liczba godzin 100,
6) Od 3.10.2013 do 12.11.2013 „kucharz z organizacją imprez okolicznościowych”, łączna liczba godzin120.

Dla 10 osób w wieku do 30 roku życia zapewnione są praktyki. BO poszukując zatrudnienia natrafiali na dodatkowe bariery związane z ofertami pracy nieadekwatnymi do ich kwalifikacji i stawały się osobami biernymi zawodowo i społecznie.  Dzięki ukończonym szkoleniom zawodowym BO podniosą swoje kwalifikacje zawodowe a co za tym idzie zwiększą swą atrakcyjność na rynku pracy. Powrót na rynek pracy przełamie w nich postawy bierności i apatii a ich sytuacja życiowa ulegnie znacznej poprawie. Świadomość społeczna oraz wiedza o realizacji projektu wpływa na coraz łatwiejsze pozyskiwanie uczestników. Mieszkańcy gminy Pawłów uświadomili sobie iż, ze uczestnictwo w projekcie przynosi same korzyści. Realizacja projektów systemowych nie byłaby możliwa bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę