OGłOSZENIE DLA INTERESANTÓW GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia DOBRY START 300+ w wersji papierowej na okres zasiłkowy 2020/2021.

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń COVID-19 zmienia się zasady przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie – wejście od strony ulicy. Osoby będą przyjmowane pojedynczo.

Wnioski można przesłać również za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie 27-225 Pawłów 56 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym o budynku GOPS. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku będzie skutkować wydłużeniem procedury wydania rozstrzygnięcia lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z przykładem oraz jego zastosowanie przy wypełnianiu – w szczególności uwzględnienia danych adresowych organu właściwego (WÓJT GMINY PAWŁÓW), danych osobowych wszystkich członków rodziny (imię i nazwisko, PESEL) oraz danych adresowych szkoły (w przypadku uczęszczania dziecka do szkoły) – co znacznie usprawni obsługę Interesantów.

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O ZR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę