Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do realizacji projektu

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.

 

Pełny tekst ogłoszenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zamieszony został w załącznikach do nin. artykułu.

Formularz ofertowy dostępny jest w formie pliku edytowalnego (*.doc).

zal. 1OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

zał. 3 Regulamin Naboru

zał. 2 oferta OPS Pawłów

WYNIKI nabór partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę