Podsumowanie projektu ”Aktywność=Przyszłość” w latach 2008-2015

27 sierpnia 2015 r. w świetlicy środowiskowej w Pawłowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywność=Przyszłość”.

W podsumowaniu udział wzięli Uczestnicy tegorocznej edycji projektu, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas oraz Sekretarz Gminy Jerzy Kaczor.

Uczestników spotkania przywitała Monika Skrzeczyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Przedstawiła zebranym informacje na temat zrealizowanego projektu systemowego w latach 2008-2015.

Projekt nosił nazwę „Aktywność=Przyszłość” i zaadresowany był do bezrobotnych mieszkańcom Gminy Pawłów. Głównym jego celem było podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej podopiecznym GOPS. Pozostawanie biernym na rynku pracy powoduje głównie utratę wiary w siebie, swoje możliwości i umiejętności. Stąd też oprócz kursów zawodowych zgodnych z predyspozycjami Uczestników Projektu i potrzebami rynku pracy uczestniczyli oni w warsztatach z psychologiem, terapeutą i doradcą zawodowym. Na realizację projektów w latach 2008-2015 pozyskano środki z EFS w ramach działalności POKL, na łączną kwotę     2 288 259,17zł,   wsparciem objęto 180 osób. Tegoroczny budżet wynosił 137 091,87 zł w tym wkład własny 14 394,65 zł wsparciem objęto 8 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Projekt zaadresowany był dla 7 kobiet i 1 mężczyzny w wieku 18 a 64 rokiem życia bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP i osoby posiadające gosp. rolne do 5ha lub domownicy, ubezpieczeni w KRUS. Dzięki realizacji projektu 8 osób ukończyło kursy zawodowe. Sprzedawca – 6 osób, księgowość – 1 osoba, spawacz – 1 osoba. Jak każdego roku część osób podjęła pracę. W bieżącym roku 4 osoby znalazło zatrudnienie a 2 osoby jest po rozmowach wstępnych i wciągu 2 tygodni podejmie pracę co potwierdza zasadność realizacji projektu. Nam, osobom pracującym, trudno sobie wyobrazić ile osoby długotrwale bezrobotne muszą włożyć wysiłku, ile samozaparcia, aby przeorganizować swój dzień i regularnie przychodzić na organizowane przez nas spotkania. Ile nasi Uczestnicy wkładają wysiłku, aby przełamać wewnętrzne opory, ograniczenia, nieśmiałość widzimy dopiero na ostatnich spotkaniach. Są wtedy zintegrowani, odważni i dopiero wtedy, chętni do współpracy. Zmiana u uczestników, to również pozytywna zmiana społeczności lokalnej. Spotkanie podsumowujące projekt upłynęło w miłej atmosferze. Na koniec spotkania Wójt Gminy Marek Wojtas oraz Sekretarz Urzędu Jerzy Kaczor pogratulowali ukończenia kursów i wręczyli upominki Uczestnikom Projektu.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie przynosi wymierne efekty. W latach 2008-2015 ponad 51% Uczestników podjęło pracę jest to potwierdzone słusznością podejmowanych działań przez GOPS. Jesteśmy gotowi sięgnąć po środki finansowe na realizację projektów w przyszłym roku, w kolejnym okresie programowania.

Realizacja projektów systemowych nie byłaby możliwa bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowała: Alicja Cieśla

Fotogaleria (Alicja Cieśla):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę