ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPROSZENIA DO WSPÓŁPRACY

  Pawłów dnia 15.12.2016 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pawłów 56
27-225 Pawłów

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPROSZENIA DO WSPÓŁPRACY

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zaproszenia do współpracy w formie zorganizowania opieki dla osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu
w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów, d
okonano wyboru oferty.

Na zaproszenie do współpracy odpowiedziały następujące podmioty:

Lp

Nazwa oferenta

kwota brutto za godzinę

1

CE LINGUA Sp. z o . o.

os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

18,90

2

MARMED s.c.

ul. Bohaterów Getta 3

15-444 Białystok

16,27

3

Medis24 sp. z o. o.

ul. Żelazna 67 lok. 13

00-871 Warszawa

19,90

4

„Serwis Kadr” Tomasz Mazur

ul. Iłżecka 20

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

15,90

Po rozpatrzeniu ofert, wyłoniono najkorzystniejszą z nich, cena brutto za 1 roboczogodzinę – 15,90 zł. (słownie zł. piętnaście 90/100) i zlecono realizacje zadania:

Serwis Kadr”
Tomasz Mazur
ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

                                                                                                                  

                                                                                                                 Monika Skrzeczyna
Kierownik GOPS Pawłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę