Ruszyły wypłaty świadczenia 500+ w Gminie Pawłów

rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na dzień 27 kwietnia 2016r wydano  78 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na łączną kwotę 80383zł – dla osób, które złożyły kompletne wnioski dnia 1 kwietnia br. Środki finansowe zostały przekazane rodzinom  wychowującym dzieci  w dniu 28.04.2016r głównie za pośrednictwem przelewów na wskazane konta bankowe. Świadczenia dla osób, które nie podały numerów rachunków bankowych przekazane zostały na listę gotówkową do kasy Banku Spółdzielczego w Pawłowie.

W miesiącu maju br wypłacane będą świadczenia wychowawcze dla osób, które złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do dnia 10 kwietnia (ok. 450 wniosków) wg załączonego harmonogramu.

18 MAJ         ABCĆDEF
19 MAJ         GHIJ
20 MAJ          K
23 MAJ          LŁM
24 MAJ          NOP
25 MAJ          RSŚ
27 MAJ         TUWZŹŻ
30 MAJ        
DZIEŃ DODATKOWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę