Terminy składania wniosków o 500+/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie uprzejmie informuje wszystkich beneficjentów świadczenia wychowawczego 500+ oraz osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego o konieczności złożenia nowych wniosków na okres zasiłkowy/świadczeniowy trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+/świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 wydawane oraz przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze/ świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Jednocześnie GOPS informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawierający m. in. nowe wzory wniosków, które będą obowiązywać od 1 sierpnia br

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę