Trwa realizacja projektu „Aktywność = Przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie od stycznia bieżącego roku realizuje projekt „Aktywność = Przyszłość”.

Aktualnie Beneficjenci projektu korzystają z szkoleń zawodowych. Dzięki uczestnictwie w projekcie skorzystają z wybranych przez siebie kursów:

  • Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • Kucharz z elementami carvingu
  • Kurs prawa jazdy kat. C+ E
  • Kurs prawa jazdy kat. C
  • Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy
  • kurs księgowość komputerowa

Wszyscy Beneficjenci skorzystają również z warsztatów autoprezentacji – kreowania własnego wizerunku, przejdą trening poszukiwania pracy a także odbędą szkolenie na temat zakładania i pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz spółdzielni socjalnych.

Na grudzień zaplanowano zorganizowanie spotkania wigilijnego, które wpłynie na kultywowanie tradycji, podniesienie samooceny uczestników projektu, aktywność społeczną. Uczestnicy otrzymają paczki świąteczne.

loga

Projekt „Aktywność = Przyszłośc” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu „VII. Promocja integracji społecznej”, działania „7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałania „7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę