Wnioski o finansowanie dożywania dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od 24.08.2015 przyjmowane są wnioski o finansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Pomoc może otrzymać dziecko, w którego rodzinie dochód netto  na osobę nie przekracza kwoty 684,00zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorcom zasiłków  rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o obowiązku doręczenia w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 10 września br. zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki w roku szkolnym 2015/2016 dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

Ponadto rodzice, których dzieci zaprzestały nauki w szkole od września 2015 zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie tut. Ośrodek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę