ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług terapeuty w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług terapeuty w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, 27-225 Pawłów Strona internetowa: https://gops.pawlow.pl// Adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl, tel. 41 306 71 55 Podstawy i tryb udzielenia zamówienia 1.…

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: przeprowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

Pawłów, dnia 07.10.2019 r. LICA OGŁOSZEŃ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: przeprowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nazwa i adres zamawiającego oraz podstawa prawna prowadzonego postępowania Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze osób do projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Pawłów, 2019-10-04 Ogłoszenie o naborze osób do projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór do  projektu „Usługi społeczne dla rodziny” dla osób z gminy Pawłów wymagających usług usprawniająco-rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze rodzin do projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Pawłów, 2019-10-04 Ogłoszenie o naborze rodzin do projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór dla rodzin z gminy Pawłów do udziału w „Szkole dla rodziców wspierającej kompetencje opiekuńczo-wychowawcze” w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy…

Czytaj więcej

Wróć na górę