Tag Archives: wypłata

GOPS: Wypłaty zasiłków (kwiecień 2014)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu kwiecień 2014 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 10.04 – ABCĆDEF; 11.04 – GHIJ; 14.04 – K; 15.04 – LŁM; 16.04 – NOP; 17.04 – RSŚ; 18.04 – TUWZŻŹ;  22.04 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w…

Czytaj więcej

Wróć na górę