Dokumenty do pobrania

Wszystkie aktualne druki wniosków o świadczenia dla rodzin znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
I. druki dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków:
Wzór wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny:
II. druki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+
III. druki dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe:
IV. druki dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego:
V. druki dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego:
VI. druki dotyczącego specjalnego zasiłku opiekuńczego + załączniki:
VII. druki dotyczące świadczenia rodzicielskiego:
VIII. druki dotyczące jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”
IX. druki dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
X. druki dotyczące świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
XI. druk oświadczenia Strony dotyczący potwierdzenia określonych faktów:
XII. Dyspozycja przekazywania świadczeń na konto bankowe
XIII. Wniosek o wydanie zaświadczenia
XIV. Wniosek o przyznanie/przedłużenie świadczeń związanych z niepełnosprawnością
XV. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku osłonowego
XVI. Wniosek o ustalenie dodatku węglowego
XVII. Klauzula informacyjna RODO dot. dodatku węglowego

Wróć na górę