Wsparcie psychoterapeutyczne i fizjoterapeutyczne dla dzieci w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zachęca osoby korzystające z systemu pomocy społecznej do skorzystania z usług lekarza neurologa oraz specjalisty fizjoterapii w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”. Specjalista fizjoterapii – P. Iwona Serwin wykonuje konsultacje oraz zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia z dziećmi. Wsparcie koordynowane jest przez Partnera projektu tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w…

Czytaj więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,…

Czytaj więcej

Wróć na górę