Ogłoszenie o naborze rodzin do projektu „Usługi Społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zaprasza osoby dorosłe i małoletnie dzieci do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”. Uczestnicy uzyskają fachową pomoc psychologiczną: dorośli w ramach tzw. „szkoły dla rodziców”, dzieci i młodzież w formie indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych (zabawy i gry przeplatane rozmową). W czasie zajęć dłuższych niż 4 godziny zapewniamy poczęstunek i obiad. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Celem projektu jest wspieranie kompetencji opiekuńczo-wychowawczychrodziców oraz dzieci. Projekt realizowany w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach/ Centrum Usług Społecznych w Starachowicach/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w celu złożenia deklaracji uczestnictwa. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w dniach 2020-06-07 do 2020-06-21. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 306 71 51.

Zał 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał 3 Oświadczenie dotyczace wsparcia tożsamego

Zał 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę