„Aktywność = Przyszłość” szansą na aktywizację zawodową mieszkańców gminy Pawłów

Od stycznia bieżącego roku trwa realizacja tegorocznej edycji projektu „Aktywność = Przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Aktywność = Przyszłość” realizuje corocznie od 2008 roku. Dotychczas wsparciem objętych zostało 148 osób (131 kobiet i 17 mężczyzn). W tegorocznej edycji udział weźmie 27 osób (21 kobiet i 6 mężczyzn). – Uczestnicy projektu to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z wykształceniem podstawowym, średnim, zawodowym lub wyższym, ale nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy. Projekt zaadresowany jest w większości do kobiet, bo to one mają cięższą sytuację na rynku pracy. Mężczyźni są bardziej mobilni, łatwiej jest im podjąć pracę w kraju, czy za granicą. Poza tym pracodawcy ciągle chętniej zatrudniają mężczyzn – podkreśla Monika Skrzeczyna – Koordynator Projektu oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.

Celami głównymi projektu jest podniesienie poziomu życia uczestników projektu, zminimalizowanie zagrożeń patologiami społecznymi.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

  • indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
  • szkolenia komputerowego,
  • zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem,
  • warsztatów grupowych z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku,
  • szkolenia dot. pozyskiwania środków finansowych i zakładania własnej działalności gospodarczej
  • wyjazdów edukacyjnych,
  • szkoleń zawodowych z praktykami,
  • zasiłków i pomocy w naturze (w zależności od sytuacji finansowej uczestnika)

– Osoby, które biorą udział w naszym projekcie przestają być postrzegane w społeczeństwie jako bierne, niechętne do zmian. Stają się gotowe do podjęcia działań zmierzających do aktywności społeczno-zawodowej. Uczestnicy po zakończeniu projektu posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe, które ułatwiają im odnalezienie się na rynku pracy, podjęcie pracy – podkreśla Monika Skrzeczyna.

loga

Projekt „Aktywność = Przyszłośc” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu „VII. Promocja integracji społecznej”, działania „7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałania „7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę