Nabór wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r w sprawie wspierania rodzin wielodzietnych, od 16 czerwca przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny(KDR) dla mieszkańców Gminy Pawłów.

Karta Dużej Rodziny potwierdza prawo do korzystania ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu (m.in. zniżki na obiekty sportowo-rekreacyjne, niektóre muzea, itp.). Aktualny wykaz placówek honorujących Kartę Dużej Rodziny Dostępny jest na stronie :  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

KDR promuje model rodziny wielodzietnej oraz umacnia ją i wspiera jak i również zwiększa szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

KDR przysługuje rodzinom wielodzietnym (tj. mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 rż. lub do 24 rż. gdy dziecko uczy się lub studiuje). W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana będzie na czas orzeczenia o niepełnosprawności. KDR jest niezależne od dochodu i bezpłatne.

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny osoba wnioskująca o KDR składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie wniosek, który można pobrać osobiście w GOPS w Pawłowie lub ze strony internetowej GOPS-u
i Gminy.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby
  • akty urodzenia dzieci
  • zaświadczenie, ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki dzieci powyżej 18-go rż.
  • jeśli dziecko niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.

KDR jest imienna, posiada termin ważności, unikalny numer oraz hologram. Otrzymuje ją każdy członek rodziny wielodzietnej.

Pobierz:

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę