Nasz projekt – Twoją szansą na pracę

„Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

Nr. Umowy RPSW.09.01.00-26-0034/18

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie

Projekt jest realizowany od września 2019 r ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym jest aktywna integracja 45 osób (12 k i 33 M)zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Pawłów przez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie do końca 2022r Dzięki objęciu UP zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. kompleksowym wsparciem z zakresu wszystkich instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym tj. poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, kursy zawodowe, staże i usługi aktywnej integracji o charakterze społ. tj. grupowego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego i usługi aktywnej integracji o charakterze Edukacyjnym tj. dostosowanie kwalifikacji zawodowych UP do potrzeb rynku pracy i realizację kontraktów socjalnych. UP zostaną wyposażeni w wartości najbardziej poszukiwane na rynku pracy tj.kwalifikacje zawodowe co wpłynie na ich potencjalne zatrudnienie. Pomoc dla UP odbywać się będzie poprzez kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno- zawodową w III grupach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę