Trwa realizacja projektu pn. „Aktywność=Przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie realizuje kolejne etapy projektu systemowego pn. „Aktywność=Przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W lipcu zakończyły się kursy zawodowe. Uczestnicy Projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyli swoje szanse na rynku pracy. Wybrane przez Uczestników kursy zawodowe to: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, mała księgowość, spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi. Dotychczas poszukując zatrudnienia natrafiali przede wszystkim na bariery zawiązane z ofertami pracy nieadekwatnymi do ich kwalifikacji. Brak środków finansowych nie pozwalał im na zdobycie kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, przez co stawali się osobami biernymi zawodowo. Decydując się na uczestnictwo w projekcie potrzebowali zmian, które w sposób trwały pozwolą na poprawę standardu życia, stąd chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach. Dzięki ukończonym szkoleniom zawodowym i nabytym umiejętnością na warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym zwiększyli swą atrakcyjność na rynku pracy. Zatrudnienie zaś przełamie w nich postawy bierności i apatii, sytuacja życiowa ulegnie znacznej poprawie.

Dla Uczestników projektu w sierpniu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt, skorzystają z poczęstunku oraz wsparcia rzeczowego. Zakończenie realizacji projektu systemowego nastąpi 31 sierpnia 2015r.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest szeroko rozumiana pomoc osobom znajdującym się trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Niestety narzędzia jakimi dysponują pracownicy socjalni są ograniczone i poza pracą socjalną i pomocą finansową nie są w stanie kompleksowo wesprzeć rodzin. Dlatego też realizacja projektu umożliwia pracownikowi socjalnemu korzystanie z dodatkowych narzędzi dzięki czemu podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie na trwale wychodzą z systemu pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach nadal będzie możliwe kompleksowe wsparcie klientów, dzięki wsparciu z EFS.

Projekt pn. „Aktywność=Przyszłość” w ramach EFS POKL wzbogaca narzędzia pracowników socjalnych i urozmaica pomoc świadczoną rodzinom, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Udzielana pomoc jest zgodna z oczekiwaniami.

Realizacja projektów systemowych nie byłaby możliwa bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę