ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Załącznik-nr-1-Formularz zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Załącznik-nr-2-Wzór-umowy sprzęt rehabilitacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę