Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie „Żyj godnie” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje o działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i środków towarzyszących. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014…

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (czerwiec 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu czerwcu 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 18.06 – ABCĆDEF; 19.06 – GHIJ; 22.06 – K; 23.06 – LŁM; 24.06 – NOP; 25.06 – RSŚ; 26.06 – TUWZŻŹ;  29.06 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w…

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY – świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie zamieszczone zostało ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY – świadczenie usług opiekuńczych dla 12 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów. Link: http://www.biuletyn.net/nt-bin/index.asp?podmiot=pawlow/&strona=13[i]typ=menu[i]menu=22[i]id=732[i]str=1…

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (maj 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu maju 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 19.05 – ABCĆDEF; 20.05 – GHIJ; 21.05 – K; 22.05 – LŁM; 25.05 – NOP; 26.05 – RSŚ; 27.05 – TUWZŻŹ;  28.05 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w…

Czytaj więcej

Wróć na górę